Fredag
19 Jan 1 match
Söndag
21 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Fredag
08 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 1 match
Söndag
17 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match
Torsdag
28 Mar 1 match
Lördag
30 Mar 1 match
Måndag
01 Apr 1 match

Organisation

Karin Wennbo

Klubbchef

Camilla Björklund

Kanslist

Rickard Wahlin

Ordförande i styrelsen

Emma Hoffman

Vice ordförande i styrelsen

Josefine Eriksson

Ledamot

Lars Hansson

Ledamot

Per-Ive Boberg

Ledamot

Fredrik Widange

Suppleant i styrelsen

Magnus Wahlgren

Suppleant i styrelsen

Mikael Östervall

Kassör

Sportkommittén - [email protected]

Emma Hoffman

Vice ordförande i styrelsen

Andreas Westberg

 

Olle Björklund

 

Lennart Roos

 

Ungdomskommittén - [email protected]

Daniel Hedlund

Sammankallande

Valberedningen

Jenny Iversjö

Valberedningen - sammankallande

Hanna Sihlman

 

Evenemangskommittén - [email protected]

Elisabeth Johansson

Telefon0733-76 86 22

Anna-Lena Lindby

Therese Wiklund

 

Emmy Broman

 

Åsa Nygren

 

Marknadskommittén - [email protected]

Josefine Eriksson

Ledamot

Lennart Roos

 

Oscar Hammar

 

Sponsorkommittén - [email protected]

Harald Hoffman

Karin Wennbo

Klubbchef

Henrik Norragård

Patrik Klintberg

Josefine Molin