Söndag
29 Dec 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Måndag
13 Jan 1 match
Fredag
17 Jan 1 match
Söndag
19 Jan 1 match
Söndag
26 Jan 1 match
Söndag
09 Feb 1 match
Söndag
16 Feb 1 match
Fredag
21 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Fredag
06 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match
Lördag
21 Mar 1 match
Söndag
27 Sep 1 match
Lördag
03 Okt 1 match
Fredag
09 Okt 1 match
Söndag
11 Okt 1 match
Lördag
17 Okt 1 match
Söndag
25 Okt 1 match
Söndag
01 Nov 1 match
Söndag
08 Nov 1 match
Lördag
21 Nov 1 match
Fredag
27 Nov 1 match
Söndag
29 Nov 1 match
Söndag
06 Dec 1 match
Fredag
18 Dec 1 match
Onsdag
06 Jan 1 match

Organisation

Pia Tillaeus Karlström

Kanslist

Lennart Roos

Kanslist/Ungdomsansvarig

Carin Sjöberg

Ordförande styrelsen

Magnus Berglund

Kassör tillika Vice Ordförande styrelsen

Eva Didriksson

Ledamot styrelsen med fokus på sport/elit

Emma Hoffman

Ledamot styrelsen

Johan Zillén

Ledamot styrelsen

Henrik Broén

Ledamot styrelsen

Camilla Bark

Suppleant styrelsen

Jenny Sandelin

Suppleant styrelsen

Sportkommittén - [email protected]

Henrik Broén

Ledamot styrelsen

Carin Sjöberg

Ordförande styrelsen

Emma Hoffman

Ledamot styrelsen

Lennart Roos

Kanslist/Ungdomsansvarig

Ungdomskommittén - [email protected]

Camilla Bark

Suppleant styrelsen

Lennart Roos

Kanslist/Ungdomsansvarig

Martin Denstedt

Ungdomsansvarig

Utbildningskommittén - [email protected]

Thomas Bark

Valberedningen sammankallande

Fredrik Hasselberg

Valberedningen

Stefan Söderbäck

Valberedningen

Evenemangskommittén - [email protected]

Elisabeth Johansson

Telefon0733-76 86 22

Anna-Lena Lindby

Therese Fridlund

Emmy Broman

 

Marknadskommittén - [email protected]

Johan Lindvall

Vincent Rutström

 

Sponsorkommittén - [email protected]

Johan Zillén

Ledamot styrelsen

Göran Nährström

Harald Hoffman

Henrik Norragård

Patrik Klintberg