Söndag
15 Jan 1 match
Söndag
22 Jan 1 match
Lördag
11 Feb 1 match
Söndag
12 Feb 1 match
Söndag
19 Feb 1 match
Lördag
25 Feb 1 match
Fredag
03 Mar 1 match
Söndag
05 Mar 1 match
Lördag
11 Mar 1 match
Lördag
18 Mar 1 match
Torsdag
23 Mar 1 match
Lördag
25 Mar 1 match
Måndag
27 Mar 1 match
Torsdag
30 Mar 1 match

Kallelse till Årsmöte 2022

18 maj 2022 15:38
Förening

Endre IF kallar härmed till Årsmöte onsdagen den 15 juni 2022 klockan 19.00 i Endre Bygdegård.


Motioner Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs den 1 juni. Motionen mailas till [email protected] alternativt skickas per post till:

Endre IF Box 1030 621 21 Visby

Årsmöteshandlingar Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar som har registrerad mailadress i vårt medlemsregister i IdrottOnline. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan Anmälan till årsmötet krävs och vi vill ha anmälan senast fredagen den 10 juni antingen via mail till [email protected] eller via mobil till 070-458 24 45. Vi bjuder på enklare fika.

Med vänliga hälsningar /Styrelsen