Söndag
06 Mar 1 match
Onsdag
09 Mar 1 match
Fredag
11 Mar 1 match
Lördag
12 Mar 1 match
Lördag
19 Mar 1 match
Torsdag
24 Mar 1 match
Lördag
26 Mar 1 match
Måndag
28 Mar 1 match
Torsdag
31 Mar 1 match
Lördag
02 Apr 1 match
Torsdag
07 Apr 1 match
Söndag
10 Apr 1 match
Tisdag
12 Apr 1 match
Fredag
15 Apr 1 match

Kallelse till Årsmöte 2022

18 maj 2022 15:38
Förening

Endre IF kallar härmed till Årsmöte onsdagen den 15 juni 2022 klockan 19.00 i Endre Bygdegård.


Motioner Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs den 1 juni. Motionen mailas till [email protected] alternativt skickas per post till:

Endre IF Box 1030 621 21 Visby

Årsmöteshandlingar Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar som har registrerad mailadress i vårt medlemsregister i IdrottOnline. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan Anmälan till årsmötet krävs och vi vill ha anmälan senast fredagen den 10 juni antingen via mail till [email protected] eller via mobil till 070-458 24 45. Vi bjuder på enklare fika.

Med vänliga hälsningar /Styrelsen