Kallelse till årsmöte

26 maj 2020 09:30
Förening

Endre IF kallar härmed till Årsmöte tisdagen den 16 juni 2020 klockan 19.00. På grund av risken för smittspridning av Covid 19 kommer mötet primärt att hållas digitalt via MS Teams men det kommer även att finnas begränsad möjlighet att delta fysiskt på mötet i Endre Bygdegård. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och antalet närvarande i bygdegården kommer att maximeras till 30 personer. Vi kommer att möblera så att avstånd kan hållas.Vi förutsätter att alla som deltar fysiskt på mötet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma om man är sjuk, tvättar händerna och håller avstånd.


Inkomna motioner Motion med förslag på stadgeändring har inkommit, ladda ned den här

Årsmöteshandlingar Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan Det krävs anmälan oavsett om ni tänker närvara fysiskt eller digitalt på årsmötet och er anmälan vill vi ha senast torsdagen den 11 juni till [email protected] eller mobil 070-458 24 45.

Digital deltagande För er som vill delta digitalt via MS Teams behöver vi få er mailadress. En länk till mötet kommer att skickas ut till er via mail dagarna innan mötet.

Deltar ni digitalt via dator, padda eller telefon rekommenderar vi att ni använder Google Chrome som webläsare. Har ni MS Teams appen installerad så ska ni ansluta som gäst.

Med vänliga hälsningar /Styrelsen