Träningsverksamhet - Coronavirus

16 mars 2020 08:29

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd gällande Coronavirus och idrottsträningar ser vi just nu ingen anledning att ställa in all vår träningsverksamhet. Träning med 10-20 personer klassas som mindre evenemang enligt Folkhälsomyndigheten. De menar att det är viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen.


**Fortfarande är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen enligt nedan: **

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid och efter toalettbesök.

  • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen med händerna.

  • Undvik kroppskontakt som inte är nödvändig dvs undvik att hälsa med händer och att kramas.

  • Stanna hemma om du är sjuk dvs har symptom som feber, hosta eller andra besvär i luftvägarna.

Har du frågor kring Coronaviruset Covid 19 finns uppdaterad och bekräftad information på 1177:s och Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Tänk gärna till kring hur träningen kan utformas om träningsgruppen är stor. Gruppen kan till exempel delas upp på flera träningstider och man kan varva mellan att vara ute och inne. Flera halltider finns att tillgå om man vill boka på ny tid eller ändra hall, kansliet är behjälplig med ombokning.** Mejla: [email protected]**

Detta gäller tills vi har eventuell ny information och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och/eller Region Gotland.