Söndag
21 Feb 1 match
Lördag
27 Feb 1 match
Fredag
05 Mar 1 match
Söndag
07 Mar 1 match
Lördag
13 Mar 1 match
Lördag
20 Mar 1 match
Fredag
26 Mar 1 match
Söndag
28 Mar 1 match
Tisdag
30 Mar 1 match
Torsdag
08 Apr 1 match
Lördag
10 Apr 1 match
Tisdag
13 Apr 1 match
Fredag
16 Apr 1 match
Söndag
18 Apr 1 match

Kallelse till årsmöte

19 maj 2021 09:02
Förening

Endre IF kallar härmed till Årsmöte torsdagen den 17 juni 2021 klockan 19.00. Styrelsen har beslutat att årsmötet hålls digitalt via MS Teams mot bakgrund av rådande pandemi och restriktioner kring allmänna sammankomster. Om restriktionerna förändras fram till 7 dagar innan årsmötet kommer vi att erbjuda medlemmar att delta utifrån de nya förutsättningarna.


Motioner

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs den 3 juni. Motionen mailas till [email protected] alternativt skickas per post till: Endre IF Box 1030 621 21 Visby

Årsmöteshandlingar

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar som har registrerad mailadress i vårt medlemsregister i IdrottOnline samt finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan

Anmälan till årsmötet krävs och vi vill ha anmälan senast måndagen den 14 juni antingen via mail till [email protected] eller via mobil till 070-458 24 45. För deltagande i det digitala årsmötet via MS Teams behöver vi i samband med er anmälan få er mailadress. En länk till mötet kommer att skickas ut till er via mail dagarna innan mötet.

Deltar ni digitalt via dator, padda eller telefon rekommenderar vi att ni använder Google Chrome som webläsare. Har ni MS Teams appen installerad ska ni ansluta som gäst.

Med vänliga hälsningar /Styrelsen