Söndag
15 Jan 1 match
Söndag
22 Jan 1 match
Lördag
11 Feb 1 match
Söndag
12 Feb 1 match
Söndag
19 Feb 1 match
Lördag
25 Feb 1 match
Fredag
03 Mar 1 match
Söndag
05 Mar 1 match
Lördag
11 Mar 1 match
Lördag
18 Mar 1 match
Torsdag
23 Mar 1 match
Lördag
25 Mar 1 match
Måndag
27 Mar 1 match
Torsdag
30 Mar 1 match

Kallelse till årsmöte 2023

15 maj 2023 22:33
Förening

Endre IF kallar härmed till årsmöte tisdag den 13 juni 2023 klockan 19.00 i Endre Bygdegård.


Motioner Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs den 30 maj. Motionen mailas till [email protected] alternativt skickas per post till:

Endre IF Box 1030 621 21 Visby

Årsmöteshandlingar Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar som har registrerad mailadress i vårt medlemsregister i IdrottOnline. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan Anmälan till årsmötet görs senast torsdag den 8 juni antingen via mail till [email protected] eller via mobil till 070-458 24 45. Vi bjuder på fika.

Med vänliga hälsningar /Styrelsen