Lördag
25 Mar 1 match
Måndag
27 Mar 1 match
Torsdag
30 Mar 1 match
Lördag
16 Sep 1 match
Söndag
24 Sep 1 match
Fredag
29 Sep 1 match
Söndag
01 Okt 1 match
Söndag
08 Okt 1 match
Söndag
15 Okt 1 match
Söndag
29 Okt 1 match
Söndag
05 Nov 1 match
Söndag
12 Nov 1 match
Fredag
17 Nov 1 match
Söndag
19 Nov 1 match
Söndag
17 Dec 1 match
Fredag
29 Dec 1 match
Söndag
07 Jan 1 match
Söndag
14 Jan 1 match
Fredag
19 Jan 1 match
Söndag
21 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Fredag
08 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 1 match
Söndag
17 Mar 1 match

Kallelse till årsmöte 2023

15 maj 2023 22:33
Förening

Endre IF kallar härmed till årsmöte tisdag den 13 juni 2023 klockan 19.00 i Endre Bygdegård.


Motioner Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs den 30 maj. Motionen mailas till [email protected] alternativt skickas per post till:

Endre IF Box 1030 621 21 Visby

Årsmöteshandlingar Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar som har registrerad mailadress i vårt medlemsregister i IdrottOnline. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.endreif.se senast en vecka före årsmötet enligt stadgarna.

Anmälan Anmälan till årsmötet görs senast torsdag den 8 juni antingen via mail till [email protected] eller via mobil till 070-458 24 45. Vi bjuder på fika.

Med vänliga hälsningar /Styrelsen