Söndag
10 Feb 1 match
Fredag
15 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 1 match
Söndag
03 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Fredag
15 Mar 1 match
Söndag
17 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match
Torsdag
28 Mar 1 match
Lördag
30 Mar 1 match
Måndag
01 Apr 1 match
Torsdag
04 Apr 1 match
Lördag
06 Apr 1 match
Lördag
21 Sep 1 match
Söndag
29 Sep 1 match
Fredag
04 Okt 1 match
Söndag
06 Okt 1 match
Söndag
13 Okt 1 match
Söndag
27 Okt 1 match
Söndag
03 Nov 1 match
Fredag
08 Nov 1 match
Söndag
17 Nov 1 match
Fredag
22 Nov 1 match
Söndag
24 Nov 1 match
Söndag
22 Dec 1 match
Söndag
29 Dec 1 match
Måndag
06 Jan 1 match

Organisation

Pia Tillaeus Karlström

Kanslist

Lennart Roos

Kanslist/Ungdomsansvarig

Carin Sjöberg

Ordförande styrelsen

Magnus Berglund

Kassör tillika Vice Ordförande styrelsen

Eva Didriksson

Ledamot styrelsen med fokus på sport/elit

Emma Hoffman

Ledamot styrelsen

Emmy Broman

Suppleant styrelsen

Johan Zillén

Ledamot styrelsen

Henrik Broén

Ledamot styrelsen

Camilla Bark

Suppleant styrelsen

Sportkommittén - [email protected]

Henrik Broén

Ledamot styrelsen

Emma Hoffman

Ledamot styrelsen

Lennart Roos

Kanslist/Ungdomsansvarig

Jonas Åström

Eva Didriksson

Ledamot styrelsen med fokus på sport/elit

Ungdomskommittén - [email protected]

Lennart Roos

Kanslist/Ungdomsansvarig

Martin Denstedt

Ungdomsansvarig

Camilla Bark

Suppleant styrelsen

Lennart Larsson

 

Utbildningskommittén - [email protected]

Thomas Bark

Valberedningen sammankallande

Fredrik Hasselberg

Valberedningen

Stefan Söderbäck

Valberedningen

Evenemangskommittén - [email protected]

Elisabeth Johansson

Telefon0733-76 86 22

Anna-Lena Lindby

Anna Wickström

Therese Fridlund

Emmy Broman

Suppleant styrelsen

Marknadskommittén - [email protected]

Johan Lindvall

Elin Roos

 

Sponsorkommittén - [email protected]

Johan Zillén

Ledamot styrelsen

Göran Nährström

Harald Hoffman

Henrik Norragård

Felicia Norén Almén

 

Patrik Klintberg